Čo sú MONTESSORI hračky ?

Maria Montessori bola talianska pedagogička a jedna z prvých učiteliek v krajine, ktorá žila na prelome 19. a 20. storočia. Svoju pedagogickú prácu založila na popieraní tradičného modelu vzdelávania založeného na znehybnení detí v laviciach a odovzdávaní im vedomostí. Školské lavice potláčajú a obmedzujú prirodzenú zvedavosť dieťaťa o svet.

Montessori vzdelávacie hračky

Maria Montessori svoje skúsenosti a zároveň teóriu výchovy, odvtedy známu ako montessori, vložila do svojej knihy "Detské domovy: metóda vedeckej pedagogiky aplikovaná na výchovu najmenších detí". Vo svojom diele Montessori upozorňuje na nadmernú stimuláciu dieťaťa, ktoré sa obklopené zložitými a farebnými hračkami, ktoré vydávajú množstvo zvukov, môže cítiť preťažené. Týmto spôsobom autorka vedie svojich poslucháčov k presvedčeniu, že práve Montessori drevené hračky budú pre vnímanie dieťaťa optimálne. Zároveň divákovi poskytuje súbor informácií, ktoré odpovedajú na otázku, na čo vlastne deti najintenzívnejšie reagujú a čo vo svojom prostredí potrebujú a či montessori kocky tieto očakávania spĺňajú.

Montessori drevené hračky pre dieťa

Podľa slávneho pedagóga je hra základným nástrojom na odovzdávanie dôležitých zručností deťom a na rozvíjanie ich talentu. Montessori hračky sú príkladom hry, ktorá by sa mala malému dieťaťu ponúkať od útleho veku. Podnecujú predstavivosť, aktivizujú manuálne zručnosti, rozvíjajú koordináciu a tvorivosť. Senzorické hračky, medzi ktoré patria aj montessori kocky, by mali rozvíjať zmysly a motorické zručnosti dieťaťa od prvých mesiacov života.

S montessori drevenými kockami, ktoré sa vyznačujú zaujímavými tvarmi, tlmenymi farbami a reliéfnymi prvkami, má dieťa možnosť pozorovať predmety pod dohľadom dospelého tak, aby pochopilo ich užitočnosť a funkčnosť.

Pre koho sú montessori bloky určené?

Všetky montessori hračky sú určené pre deti vo veku od jedného do dvanástich rokov, pričom sa zameriavajú najmä na vekovú skupinu od troch do šiestich rokov. Predmety sú navrhnuté tak, aby pomáhali deťom byť spontánnejšími, ale aj zodpovednými a samostatne mysliacimi. Montessori drevené hračky učia deti sebakontrole a hľadaniu vlastných ciest k riešeniam a prekážkam.

Rozdiely medzi montessori blokmi a klasickými hračkami

Prevaha montessori hračiek nad bežnými hračkami je daná jednoduchosťou a logikou ich konštrukcie. Trochu pripomínajú geometrické puzzle. Deti sa učia rozlišovať tri základné geometrické štruktúry: trojuholník, kruh a štvorec, ale takým spôsobom, že ich nerušia žiadne vedľajšie prvky, ktoré by ich rozptyľovali inými tvarmi a farbami, ktoré nevyzdvihujú dôležité informácie. Pomocou kociek puzzle umožňuje deťom šikovne a efektívne správne vkladať dieliky do pripravených otvorov. Ak je kociek príliš veľa, dieťa by sa mohlo stratiť a rýchlo by ho to odradilo od hry a riešenia problému.